ПРАВИЛА ЗА НАГРАДНА ИГРА “ОВА ЛЕТО БИДИ ЕКО“ 2017

Согласно член 126 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (Службен весник на РМ број 24/2011), Друштвото за производство, трговија и услуги КОЖУВЧАНКА ДОО увоз извоз Кавадарци, со седиште на ул.Шишка бр.37 Кавадарци, со ЕДБ МК 4011995103008 и ЕМБС 5017556, застапувано од Управителот Митко Јанчев, на ден 15.06.2017 година, ги донесе следниве: […]

Повеќе


Добитници од наградната игра-Ова лето биди ЕКО

Добитници на велосипед и велосипедска опрема се: 1.Ристо Поповски ( добитник од Тинекс маркет ) 2.Борјан Ѓуковиќ (добитник од Жито маркет ) 3.Зоран Ѓошевски ( добитник од Рамстор маркет ) 4.Славица Станоевска ( добитник од Гранап маркет ) 5.Ирена Петрушевска ( добитник од Рептил маркет  ) 6.Матеа Стојческа ( добитник од Зур маркет ) 7.Максим […]

Повеќе

Кожувчанка ДОО Кавадарци
ул. Шишка бр.37, Кавадарци, Р.Македонија
тел. +389 43 420 975, +389 43 400 963, факс +389 43 420 975, е-mail: info@izvorska.mk

Go top